Genealogy Data Page 78 (Pedigree Pages)

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.

    
     Fietsam, Joseph George
 b. 12 FEB 1825
 d. 16 MAY 1906
 
     Fietsam, Joseph John
 b. 06 FEB 1856
 d. 01 FEB 1938
 
      Laux, Katherine
 b. 28 MAR 1831
 d. 26 SEP 1897
   Fietsam, Bruno Oscar
 b. 20 JAN 1900
 d. 11 FEB 1966
  
     Albrecht, Friedrich Charles G.
 b. 19 AUG 1818
 d. 27 JAN 1895
 
    Albrecht, Ida D.
 b. 13 FEB 1858
 d. 24 JAN 1917
  
     Surren, Christine
 b. 26 MAR 1825
 d. 10 AUG 1884
 
  Fietsam, Emogene    
   Fietsam, Bertha
 b. 1896
   
    

Back to Main Page


    
   Fietsam, Arnold William  
  Fietsam, Esther Elma    
     Heller, Theofil 
    Heller, Moritz
 b. 12 NOV 1878
 d. 08 JUL 1947
  
     Munke, Anna
 b. FEB 1849
 
   Heller, Irma Margaret
 b. 1908
   
     Lueders, Paul Frederick
 b. 15 SEP 1854
 d. 28 FEB 1940
    Lueders, Laura Anna
 b. 11 JAN 1884
 d. 21 MAY 1934
  
     Merrem, Emilie
 b. 03 SEP 1861
 d. 12 APR 1953
    

Back to Main Page


    
   Fietsam, Arnold William  
  Fietsam, Harold    
     Heller, Theofil 
    Heller, Moritz
 b. 12 NOV 1878
 d. 08 JUL 1947
  
     Munke, Anna
 b. FEB 1849
 
   Heller, Irma Margaret
 b. 1908
   
     Lueders, Paul Frederick
 b. 15 SEP 1854
 d. 28 FEB 1940
    Lueders, Laura Anna
 b. 11 JAN 1884
 d. 21 MAY 1934
  
     Merrem, Emilie
 b. 03 SEP 1861
 d. 12 APR 1953
    

Back to Main Page


    
   Fietsam, Joseph George
 b. 12 FEB 1825
 d. 16 MAY 1906
  
  Fietsam, Henry    
    Laux, Peter
 b. 14 OCT 1801
 d. 18 APR 1864
  
   Laux, Katherine
 b. 28 MAR 1831
 d. 26 SEP 1897
   
    Pauli, Rosina
 b. 22 NOV 1797
 d. 12 JAN 1870
  
    

Back to Main Page


    
     Fietsam, Joseph George
 b. 12 FEB 1825
 d. 16 MAY 1906
 
     Fietsam, Joseph John
 b. 06 FEB 1856
 d. 01 FEB 1938
 
      Laux, Katherine
 b. 28 MAR 1831
 d. 26 SEP 1897
   Fietsam, Walter J.
 b. 06 FEB 1886
 d. 25 JUL 1939
  
     Albrecht, Friedrich Charles G.
 b. 19 AUG 1818
 d. 27 JAN 1895
 
    Albrecht, Ida D.
 b. 13 FEB 1858
 d. 24 JAN 1917
  
     Surren, Christine
 b. 26 MAR 1825
 d. 10 AUG 1884
 
  Fietsam, Joe
 b. 1912
    
     Munke, Christian
 b. 25 MAR 1825
 d. 21 JUN 1896
 
    Munke, Charles Peter
 b. 07 APR 1848
 d. 29 APR 1914
  
     Laux, Margaretha
 b. 04 OCT 1824
 d. 08 OCT 1912
   Munke, Rosa Anna
 b. 17 AUG 1888
 d. 30 JUN 1927
   
     Lueders, William F.
 b. 07 NOV 1827
 d. 02 MAY 1904
 
    Lueders, Lina
 b. 24 APR 1852
 d. 16 JAN 1914
  
     Zarnow, Alwine
 b. 26 JUN 1829
 d. 29 APR 1891
 
    

Back to Main Page


    
     Fietsam, Joseph George
 b. 12 FEB 1825
 d. 16 MAY 1906
 
   Fietsam, Joseph John
 b. 06 FEB 1856
 d. 01 FEB 1938
  
     Laux, Peter
 b. 14 OCT 1801
 d. 18 APR 1864
 
    Laux, Katherine
 b. 28 MAR 1831
 d. 26 SEP 1897
  
     Pauli, Rosina
 b. 22 NOV 1797
 d. 12 JAN 1870
 
  Fietsam, Katherine
 b. AUG 1888
    
    Albrecht, Friedrich Charles G.
 b. 19 AUG 1818
 d. 27 JAN 1895
  
   Albrecht, Ida D.
 b. 13 FEB 1858
 d. 24 JAN 1917
   
    Surren, Christine
 b. 26 MAR 1825
 d. 10 AUG 1884
  
    

Back to Main Page


    
     Fietsam, Joseph George
 b. 12 FEB 1825
 d. 16 MAY 1906
 
     Fietsam, Joseph John
 b. 06 FEB 1856
 d. 01 FEB 1938
 
      Laux, Katherine
 b. 28 MAR 1831
 d. 26 SEP 1897
   Fietsam, Bruno Oscar
 b. 20 JAN 1900
 d. 11 FEB 1966
  
     Albrecht, Friedrich Charles G.
 b. 19 AUG 1818
 d. 27 JAN 1895
 
    Albrecht, Ida D.
 b. 13 FEB 1858
 d. 24 JAN 1917
  
     Surren, Christine
 b. 26 MAR 1825
 d. 10 AUG 1884
 
  Fietsam, Lillian
 b. 1920
    
   Fietsam, Bertha
 b. 1896
   
    

Back to Main Page


    
     Fietsam, Joseph George
 b. 12 FEB 1825
 d. 16 MAY 1906
 
     Fietsam, Joseph John
 b. 06 FEB 1856
 d. 01 FEB 1938
 
      Laux, Katherine
 b. 28 MAR 1831
 d. 26 SEP 1897
   Fietsam, Bruno Oscar
 b. 20 JAN 1900
 d. 11 FEB 1966
  
     Albrecht, Friedrich Charles G.
 b. 19 AUG 1818
 d. 27 JAN 1895
 
    Albrecht, Ida D.
 b. 13 FEB 1858
 d. 24 JAN 1917
  
     Surren, Christine
 b. 26 MAR 1825
 d. 10 AUG 1884
 
  Fietsam, Roy    
   Fietsam, Bertha
 b. 1896
   
    

Back to Main Page


    
     Fietsam, Joseph George
 b. 12 FEB 1825
 d. 16 MAY 1906
 
     Fietsam, Joseph John
 b. 06 FEB 1856
 d. 01 FEB 1938
 
      Laux, Katherine
 b. 28 MAR 1831
 d. 26 SEP 1897
   Fietsam, Walter J.
 b. 06 FEB 1886
 d. 25 JUL 1939
  
     Albrecht, Friedrich Charles G.
 b. 19 AUG 1818
 d. 27 JAN 1895
 
    Albrecht, Ida D.
 b. 13 FEB 1858
 d. 24 JAN 1917
  
     Surren, Christine
 b. 26 MAR 1825
 d. 10 AUG 1884
 
  Fietsam, Thelma
 b. 1909
    
     Munke, Christian
 b. 25 MAR 1825
 d. 21 JUN 1896
 
    Munke, Charles Peter
 b. 07 APR 1848
 d. 29 APR 1914
  
     Laux, Margaretha
 b. 04 OCT 1824
 d. 08 OCT 1912
   Munke, Rosa Anna
 b. 17 AUG 1888
 d. 30 JUN 1927
   
     Lueders, William F.
 b. 07 NOV 1827
 d. 02 MAY 1904
 
    Lueders, Lina
 b. 24 APR 1852
 d. 16 JAN 1914
  
     Zarnow, Alwine
 b. 26 JUN 1829
 d. 29 APR 1891
 
    

Back to Main Page


    
   Fitch, Clyde Herbert  
  Fitch, Elizabeth    
     Wilkinson, Walter William
 b. 09 JAN 1887
 d. 20 APR 1968
    Wilkinson, Walter William  
     Gossett, Helen Lenora
 b. 20 JAN 1892
 d. 17 MAR 1987
   Wilkinson, Helen   
     Bruce, James Arthur
 b. 20 JUL 1878
 d. 06 APR 1944
    Bruce, Marjorie Jim
 b. 15 MAY 1911
 d. 23 DEC 1989
  
     Nolte, Lorena May
 b. 21 MAR 1883
 d. 17 SEP 1959
    

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB�  icon (web page link)GED4WEB� version 3.30 .

Back to Main Page

Copyright 2011 Willrich Family Foundation